Anasayfa 

Günümüzde eğitimin daha çok iç mekânda yapıldığı bir dönemde eğitimin dış mekana taşınması, daha çok çocuğun bu imkana sahip olması gerekmektedir.

Doğada öğreniyorum, hava şartlarından dolayı iç mekânları tercih eden yetişkinlerin, eğitimcilerin, ebeveynlerin “kötü hava” algısını değiştirmek ve çocukların yeniden doğayla bağı kurabilmeleri için yola çıkmıştır. Dört duvarın dışında da eğitimin yapılabileceği anlayışını yayabilmeyi hedeflemektedir. Yaşayarak öğrenmek ve yaşatarak öğretmek temel yaklaşımdır.

Misyonu, doğada eğitimin, pedagojik temellerle, doğaya zarar vermeden yayılmasını sağlamak ve sınıf dışı/açık alanda eğitimin hava koşullarına rağmen, her mevsimde gerçekleşmesine ön ayak olmaktır. Vizyonu, daha çok çocuğun, öğretmenin ve ebeveynin doğayla bağ kurduğu bir Türkiye’nin oluşmasıdır.

Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara, eğitmenlerine ve ebeveynlere doğada eğitimin mümkün olabilmesi ve yetişkinlerin bu yöndeki becerilerini geliştirebilmeleri için seminerler ve kurslar düzenlenmektedir.

Doğada Öğreniyorum’un temel hedeflerden biri hizmet içi eğitim vermektir. İskandinav ülkelerinde yaygın olan orman ve doğa temelli anaokullarını, sınıf dışı eğitim ve orman sınıflarını Türkiye’de de yaymayı hedeflemektedir. “Orman anaokullarına giriş” ve “Sınıf dışı eğitim ve Orman Anaokulları” alan uzmanları tarafından öğretmenlere verilen eğitimlerden birkaçıdır.

Günümüzde öğretmenlerimiz, çocukları bahçelere, doğal alanlara veya sınıf dışına çıkarmak konusunda fazla donanıma sahip değillerdir. Yurtdışında bu daha yaygındır ancak Türkiye'de öğretmen yetiştiren üniversitelerde ve kurumlarda ciddi bir eksiklik vardır. Doğada Öğreniyorum, hizmet içi eğitim vererek öğretmenlere dolaysıyla da çocuklara ve ebeveynlerine ulaşmaktadır. Özellikle de ormanın içinde oyun oynayan ve öğrenen çocuklar üzerinde doğanın sosyal, bilişsel, duygusal, dilsel ve ruhsal gelişimi açısından pek çok olumlu etkisi olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Sınıf Dışı Eğitimlerin çarpan etkileri vardır ve amaç daha çok çocuğun doğayla bağ kurmalarını, daha sağlıklı olmalarını sağlamaktır.

Doğada Öğreniyorum’un bir diğer hedefi de çocuklara doğanın içinde kaliteli bir eğitim ve güvenli bir ortam sağlayabilmek için uzmanlar tarafından verilmiş eğitime katılıp, Türkiye’de sınıf dışı eğitim, orman anaokullarını, orman sınıflarını, doğa temelli anaokulları çalışmalarını yürütecek kişilerin biraraya geldiği bir ağı oluşturmak.

Gaye Amus'un, Finlandiya eğitim sistemini, doğada eğitimi ve orman anaokullarını anlattığı TRT Radyo, Başka Türlü programın kaydını buradan dinleyebilirsiniz:

Doğada Öğreniyorum © 2013. Tüm Hakları Saklıdır.